Høring - endringer i prisopplysningsforskriften

Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.11.2017