Høring - endringer i prisopplysningsforskriften

Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.11.2017