Høring - Finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders innskuddskonti - forslag om endringer i panteloven

Høringsfrist 01.12.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009