Høring - fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Regjeringen legger fram forslag om endringer i regelverket om fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd, jf. folketrygdloven § 14-15.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2016