Høring - Forordning om passasjerers rettigheter og plikter på jernbanen

Høring - forordning (EF) Nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter. Forordningen er EØS-relevant og stiller krav om blant annet reiseinformasjon, erstatningsansvar og assistanse til funksjonshemmede.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2008

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 17. mars 2008.

 

Høringsbrevet er sendt til:

  • Flytoget AS
  • Jernbaneverket
  • Norsk Togoperatørforening
    c/o Veolia CargoNet AS
  • NSB AS
  • NSB Gjøvikbanen AS
  • Ofotbanen AS
  • Veolia Transport

 

Til toppen