Høring - Forordning om passasjerers rettigheter og plikter på jernbanen

Høring - forordning (EF) Nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter. Forordningen er EØS-relevant og stiller krav om blant annet reiseinformasjon, erstatningsansvar og assistanse til funksjonshemmede.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2008