Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne - landsdekkende og permanent ordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2014

Vår ref.: 11/3520

Høring – Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning

 

Det vises til vedlagte høringsnotat og utkast til forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne.

Frist for å avgi høringsuttalelser er satt til 11. april 2014.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til [email protected].

Høringsuttalelser kan også sendes til:
Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Høringssaken er også lagt ut på https://www.regjeringen.no/asd.

Med hilsen                                                                      

Odd Wålengen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Roger Lorås

                                                                                          seniorrådgiver • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Blindeforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Oslo kommune – Velferdsetaten
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen