Høring - forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.07.2018

Vår ref.: 18/2553-1

FFA

agnes.landstad@abelia.no

 

 

Finansdepartementet

Postboks 8008 DEP

0030

OSLO

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Postboks 6921  St. Olavs plass

0130

OSLO

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes

5817

BERGEN

Innovasjon Norge

Postboks 448 Sentrum

0104

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 DEP

0032

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Nofima AS

Postboks 6122 Langnes

9291

TROMSØ

Norges Fiskarlag

Postboks 1233 Sluppen

7462

TRONDHEIM

Norges forskningsråd

Postboks 564

1327

LYSAKER

Norges Kystfiskarlag

Postboks 97

8380

RAMBERG

Norges sjømatråd AS

Postboks 6176

9291

TROMSØ

Norsk Industri

Postboks 7072 Majorstuen

0306

OSLO

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Postboks 639 Sentrum

7406

TRONDHEIM

Sjømat Norge

Postboks 5471 Majorstuen

0305

OSLO

Tekna

post@tekna.no

 

 

Tolldirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032

OSLO

Til toppen