Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 5. september 2018 med hjemmel i lov 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 2 og § 5.

Se forskriften på lovdata.no