Høring - forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften

Samferdselsdepartementet sendte 6. mai 2010 på høring et forslag til forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlova og forslag til endringer i yrkestransportforskriften. Høringsfristen er 2. august 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2010

Sakens dokumenter er tilgjengelig via menypunktene over.