Høring - Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.09.2018

Til toppen