Høring - forskrift til den nye offentleglova

Høringsfristen er 1. november 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007