Høring - Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2012