Høring - forslag om diverse endringer i luftfartsloven

Samferdselsdepartementet sender med dette ut høringsforslag til diverse endringer i luftfartsloven - vandel - misbruk av rusmidler m.v. - definisjon av ulykker - informasjon til passasjerer - straff.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette ut høringsforslag til diverse endringer i luftfartsloven -  vandel - misbruk av rusmidler m.v. - definisjon av ulykker - informasjon til passasjerer - straff.