Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om diverse endringer i luftfartsloven

Samferdselsdepartementet sender med dette ut høringsforslag til diverse endringer i luftfartsloven - vandel - misbruk av rusmidler m.v. - definisjon av ulykker - informasjon til passasjerer - straff.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette ut høringsforslag til diverse endringer i luftfartsloven -  vandel - misbruk av rusmidler m.v. - definisjon av ulykker - informasjon til passasjerer - straff.

Vår ref.: 09/2120- MF

Høring - forslag om diverse endringer i luftfartsloven - vandel - misbruk av rusmidler m.v. - definisjon av ulykker - informasjon til passasjerer - straff
Samferdselsdepartementet sender med dette ut høringsforslag til diverse endringer i luftfartsloven. Høringsnotatet med lovtekst, beskrivelse av bakgrunn og begrunnelse, kan lastes ned fra departementets nettside: klikk

Endringsforslaget gjelder:
- Vandel
- Alkohol- og annen ruspåvirkning
- Definisjonen av luftfartsulykker
- Plikten til å informere om passasjerrettigheter
- Forholdet til plan- og bygningsloven
- Straff

Kapittelet 3.2 i høringsnotatet viser til rapporten Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol. Denne kan også lastes ned fra departementets nettside: klikk  

Eventuelle merknader må være mottatt av departementet senest fredag 1. juli 2011.

Med hilsen


Per Kolstad e.f.

Morten Foss

Høringsbrev, pdf format 

Airlift AS
Arbeidsdepartementet
Avinor AS
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
BenAir AS
Board of Arline Representatives in Norway – BARIN
Bristow Norway AS
British Airways avd. Gardermoen
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Centre AS
Finansdepartementet
Flyklagenemnden
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Hesnes Air AS
HSH
Ikaros ANS
Industri Energi
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
Miljøvernedepartementet
North Flying AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Luftfart
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Luftsportsforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Olje- og energidepartementet
Oslo Lufthavn AS
Petroleumstilsynet
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly AS
SAFE
Sandefjord Lufthavn AS
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
Statens havarikommisjon for transport
Sundt Air AS
Sun Air of Scandinavia A/S
Sunnhordland Lufthavn AS
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA
 

Til toppen