Høring - forslag om permanente regler om fjernmøte og fjernavhør i straffesaker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.08.2009