Høring - Forslag om videreføring av forskriften om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen

Forslag til videreføring av forskift 16. november 2009 nr. 1375 om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2010