Høring - Forslag til endring av advokatforskriften på bakgrunn av tjenesteloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2010