Høring - Forslag til endring av advokatforskriften på bakgrunn av tjenesteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2010