Høring - Forslag til endring i våpenforskriften - bruk av væpnede vakter på norskregistrerte skip

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2011