Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.01.2016