Høring - forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og sosialdepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.01.2015