Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv.

Departementet foreslår i høringsnotatet å sette et øvre tak på de totale tinglysingskostnadene som vil påløpe ved samtidig overdragelse av mange panteretter i fast eiendom og andel i borettslag, såkalt «massetransport».

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.05.2017