Høring - forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet sender forslag til endringer i forskrifter til sikkerhetsloven på høring. Høringsfristen er 30. november 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2016