Høring - Forslag til endringer i lov om verneplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2008