Høring - Forslag til endringer i strukturen på abortnemndene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.09.2007