Ot.prp. nr. 27 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)

Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget