Høring - forslag til forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelse

Stortinget vedtok 4. desember 2008 endringer i lotteri- og pengespillovgivningen om forbud mot å formidle betaling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. De vedtatte lovendringene har ikke trådt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser. Forskriften og lovendringene vil bli satt i kraft samtidig, etter at forskriften er vedtatt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009