Høring - forslag til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Bestemmelsen vil gi regjeringen adgang til å pålegge oppdragsgivere plikter som skal sikre lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2007