Ot.prp. nr. 7 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om ­offentlige anskaffelser

Om lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 69 om ­offentlige anskaffelser

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget