Høring - forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.08.2015