Høring - forslag til lovregler om sivilrettslig inndragning

Høring om lovforslag som skal gjøre det lettere å inndra verdier fra kriminelle.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2017