Høring - forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. NY FRIST: Forslaget er på høring fram til 15. august 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2020

Vår ref.: 20/562

Høring - forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart

I mai 2018 ba Samferdselsdepartementet Avinor og Luftfartstilsynet om å utarbeide et forslag til program for innfasing av elektriske fly i norsk, kommersiell luftfart. Oppdraget hadde sin bakgrunn i punktet i Jeløya- og senere Granavolden-plattformen om at regjeringen vil legge til rette for bruk av elektriske fly.

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart på offentlig høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til relevante underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende.

NY frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2020.

Høringssvar sendes inn digitalt på regjeringen.no under "send inn høringssvar" på denne siden. Alle kan sende høringssvar, men merk at svarene i utgangspunktet er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Øyvind Ek (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Karl Koefoed

seniorrådgiver

Airlift AS
 
Arbeids- og sosialdepartementet
 
ATM Norge
 
Avinor AS
 
Avinor Flysikring AS
 
Barne- og familiedepartementet
 
Bellona
 
Ben Air AS
 
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
 
Bristow Norway AS
 
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
 
Danish Air Transport
 
Enova SF
 
European Helicopter Center AS
 
Fagforeningen Junit
 
Finansdepartementet
 
Forbrukerrådet
 
Forsvarsdepartementet
 
Fremtiden i våre hender
 
Greenpeace Norden
 
Haugesund lufthavn
 
Helse- og omsorgsdepartementet
 
Hesnes Air AS
 
Hovedorganisasjonen Virke
 
Ikaros ANS
 
Innovasjon Norge
 
Justis- og beredskapsdepartementet
 
Klima- og miljødepartementet
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 
Konkurransetilsynet
 
Kulturdepartementet
 
Kunnskapsdepartementet
 
Landbruks- og matdepartementet
 
Landsorganisasjonen
 
Luftfartstilsynet
 
Naturvernforbundet
 
NBTA
 
NHO Luftfart
 
NHO Reiseliv
 
Norges Luftsportforbund
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Norsk Bioenergiforening (Nobio)
 
Norsk Flygelederforening
 
Norsk Flyoperatør Forbund
 
Norsk Flytekniker Organisasjon
 
Norsk Luftambulanse AS
 
North Flying A/S
 
Norwegian Air Shuttle ASA
 
Notodden Lufthavn AS
 
Nærings- og fiskeridepartementet
 
Næringslivets Hovedorganisasjon
 
Olje- og energidepartementet
 
Rørosfly
 
Scandinavian Airlines Norge AS
 
SUN-AIR of Scandinavia A/S
 
Sundt Air AS
 
Sunnhordland Lufthavn AS
 
teknikk og kompetanseutvikling Lederne - Organisasjon for ledelse
 
TORP Sandefjord Lufthavn AS
 
Utenriksdepartementet
 
Widerøes Flyveselskap AS
 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 
Zero Emission Resource Organisation