Høring - Gjennomføring av direktiv 2007/36/EF om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass - Forenkling av reglene om utsendelse til aksjeeierne av dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2008

Vedlegg: Direktiv 2007/36/EF

Høringsbrevet finner du også her i pdf-format