Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok 29. februar 2016 "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029", fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS .

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2016