Høring - Kommisjonens grønnbok om mulig revisjon av sektordirektiver på kontraktsrettens område

Høringsfrist 13. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2007