Høring - Kommisjonens grønnbok om mulig revisjon av sektordirektiver på kontraktsrettens område

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist 13. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2007