Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging; arbeidsgrupperapport

Samferdselsdepartementet har sendt på høring en rapport fra en arbeidsgruppe om om bruk av kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2013

Kompensasjon handler i denne sammenheng om å kompensere fysisk for viktige funksjoner i jordbruks- og naturområder som går tapt, ikke om økonomisk kompensasjon til grunneiere.