Høring - Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger - forslag om endring i medhjelperforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2010