Høring - Nærmere presisering av begrepet midlertidig persontransportkabotasje

Samferdselsdepartementet ber om innspill til arbeidet med en nærmere presisering av hva som ligger i begrepet midlertidig persontransportkabotasje utenfor rute.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2011

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der foretaket hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge, men kjøretøy fra en EØS-stat som har en fellesskapslisens kan transportere personer midlertidig mellom to steder i en annen medlemsstat.

Sakens dokumenter finner du via menyen over.