Høring - Norges tredje rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Departementet sender på høring utkast til Norges tredje rapport på etterlevelsen av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2010