Høring - norsk undertegning av ny UNCITRAL-konvensjon om sjøtransport

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Høringsfrist 29.05.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.05.2009