Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.08.2013

Kulturdepartementet sender på høring NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Utredningen er avgitt til Kulturdepartementet av Tros- og livssynspolitisk utvalg. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 og avleverte sin utredning 7. januar 2013.