NOU 2013: 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Det livssynsåpne samfunn

Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros- og livssynspolitikk

Les dokumentet

Utrykt vedlegg