Høring - ny forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992

Høringsfristen er 01.04.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2008

Vedlegg: Forslag til forskrift om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992 (i pdf-format) her