Høring - Ny forskrift om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til en ny forskrift om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart. Høringsfristen er 11. april 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2013