Høring - Ny forskrift om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til en ny forskrift om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart. Høringsfristen er 11. april 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2013

Vår ref.: 12/196

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til en ny forskrift om offentlig undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart. Høringsfristen er 11. april 2013.

Les høringsbrevet (pdf)

 

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet

Luftfartstilsynet
Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Statens havarikommisjon for transport
Toll- og avgiftsdirektoratet

Avinor AS
Ben Air AS
CHC Helikopter Service AS
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Kommunenes sentralforbund
Lufttransport AS
Rygge sivile lufthavn AS
NHO
NHO Luftfart
Norges Luftsportforbund
Notodden lufthavn AS
Norwegian Air Shuttle AS
Sandefjord Lufthavn AS
SAS Norge
Skien Lufthavn AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Sundt Air AS
Widerøe’s Flyveselskap AS
Ørland Lufthavn

Til toppen