Høring - rapport om digital dividende i Norge

Samferdselsministeren og Kultur- og kirkeministeren opprettet 23. januar 2007 en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av frekvenskapasitet som blir frigjort som følge av avviklingen av analogt fjernsyn. Arbeidsgruppens rapport er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.07.2008