Høring - rapport om digital dividende i Norge

Samferdselsministeren og Kultur- og kirkeministeren opprettet 23. januar 2007 en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av frekvenskapasitet som blir frigjort som følge av avviklingen av analogt fjernsyn. Arbeidsgruppens rapport er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.07.2008

Vår ref.: SD 2007/00024 JKF og KKD 2006/05722 ME/ME3 LPØ

Samferdselsministeren og Kultur- og kirkeministeren opprettet 23. januar 2007 en arbeidsgruppe med oppdrag å utarbeide et forslag til bruk av frekvenskapasitet som blir frigjort som følge av avviklingen av analogt fjernsyn. Arbeidsgruppens rapport er lagt ut på regjeringens nettsted; http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/Tema/Medier/ arbeidsgrupperapport-om-frekvensbruk.html?id=506819.

Rapporten gjennomgår de regulatoriske og politiske rammene for utnyttelse av den digitale dividenden og redegjør for arbeid som pågår i europeiske og internasjonale samarbeidsorganer så vel som i EU og våre naboland. Arbeidsgruppen drøfter ulike alternativer for anvendelse av den digitale dividenden i Norge, herunder digital-TV, mobil-TV, digital lydkringkasting, trådløst bredbånd og annen mobilkommunikasjon. Arbeidsgruppen legger fram forslag til hvordan dividenden i frekvensområdene 47-68 MHz (bånd I), 174-219 MHz (det meste av bånd III) og 790-862 MHz (den øvre del av bånd V) kan utnyttes.

Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet ber om at høringsinstansenes synspunkter på forslagene og eventuelle andre merknader sendes ett av departementene innen 31. juli 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser gis elektronisk enten til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no eller postmottak@sd.dep.no.  Høringsuttalelsene vil bli sammenstilt etter at fristen er løpt ut, og lagt ut på begge departementers hjemmesider.

Departementene ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Også andre instanser enn de som er oppført på høringslisten kan uttale seg. 

Med hilsen

Ottar Ostnes e.f.
ekspedisjonssjef      
                            Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef  

Vedlegg

Høringsinstanser

 

Departementene

Abelia

Agder Energi

Alcatel Lucent Norway AS

A-pressen ASA

BaneTele AS

BKK Marked AS

Bredbåndsalliansen AS

Broadnet Norge AS

Brukerklagenemda

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Edda Media

eforum.no

EL & IT Forbundet

Ericsson AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen Frikanalen

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Forsvaret – FLO/IKT

Funksjonshemmedes Fellesforbund

Get AS

Hafslund Telekom AS

Hello AS

iBand AS

IKT-Norge

UiB, Institutt for informasjons- og medievitenskap

UiO, Institutt for informatikk

Institutt for Journalistikk

UiO, Institutt for medier og kommunikasjon

UiO, Senter for rettsinformatikk

Kanal 24 Norge AS

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Tele AS

Mediebedriftenes Landsforening

Microsoft Norge AS

Modern Times Group AS

MTU Nett AS

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Nei til EU

Network Norway

Nera AS

NetCom as

NextGenTel AS

Nokia Norge

Nordisk Mobiltelefon Norge AS

Norkring AS

Norges Televisjon AS

Norsk Aller AS

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting (NRK)

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk Romsenter

NORTIB

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Orkla ASA

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

P4 Radio Hele Norge

Radio 2 Digital AS

RiksTV AS

SBS Radio Norge AS

Schibsted ASA

Senter for Medieøkonomi, BI

Siemens AS

Stiftelsen Elektronikkbransjen

TDC AS

Teleforum

TeleFunkForum             

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Teleplan AS

Teletopia Gruppen AS

Telio Telecom AS

TV2 AS,

TV Norge AS

UNINETT

Verizon Norway AS

Viasat AS


 

 

Til toppen