Høring - rapport om digital dividende i Norge

En arbeidsgruppe avleverte nylig en rapport til Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet med anbefalinger om hvordan man i fremtiden kan disponere frekvensressurser som blir frigjort ved avvikling av analogt fjernsyn. Rapporten er nå sendt på høring med svarfrist 31. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2008

En arbeidsgruppe avleverte nylig en rapport til Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet med anbefalinger om hvordan man i fremtiden kan disponere frekvensressurser som blir frigjort ved avvikling av analogt fjernsyn.

Rapporten er nå sendt på høring med svarfrist 31. juli 2008.

Alle interesserte aktører inviteres til å uttale seg, også andre enn de som er oppført på høringslisten.

Vår ref.:

Høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet av 17. april 2008.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Departementene
 
Abelia
 
Agder Energi
 
Alcatel Lucent Norway AS
 
A-pressen ASA
 
BaneTele AS
 
BKK Marked AS
 
Bredbåndsalliansen AS
 
Broadnet Norge AS
 
Brukerklagenemda
 
Datatilsynet
 
Den Norske Advokatforening
 
Den Norske Dataforening
 
Edda Media
 
eforum.no
 
EL & IT Forbundet
 
Ericsson AS
 
Forbrukerombudet
 
Forbrukerrådet
 
Foreningen Frikanalen
 
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
 
Forsvaret – FLO/IKT
 
Funksjonshemmedes Fellesforbund
 
Get AS
 
Hafslund Telekom AS
 
Hello AS
 
iBand AS
 
IKT-Norge
 
UiB, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 
UiO, Institutt for informatikk
 
Institutt for Journalistikk
 
UiO, Institutt for medier og kommunikasjon
 
UiO, Senter for rettsinformatikk
 
Kanal 24 Norge AS
 
Konkurransetilsynet
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 
Lyse Tele AS
 
Mediebedriftenes Landsforening
 
Microsoft Norge AS
 
Modern Times Group AS
 
MTU Nett AS
 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 
Nei til EU
 
Network Norway
 
Nera AS
 
NetCom as
 
NextGenTel AS
 
Nokia Norge
 
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
 
Norkring AS
 
Norges Televisjon AS
 
Norsk Aller AS
 
Norsk Forbund for Lokal-TV
 
Norsk Journalistlag
 
Norsk Kabel-TV Forbund
 
Norsk Lokalradioforbund
 
Norsk Medieforskerlag
 
Norsk Presseforbund
 
Norsk Redaktørforening
 
Norsk Rikskringkasting (NRK)
 
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
 
Norsk Romsenter
 
NORTIB
 
NTNU
 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 
Orkla ASA
 
Post- og teletilsynet
 
Posten Norge AS
 
P4 Radio Hele Norge
 
Radio 2 Digital AS
 
RiksTV AS
 
SBS Radio Norge AS
 
Schibsted ASA
 
Senter for Medieøkonomi, BI
 
Siemens AS
 
Stiftelsen Elektronikkbransjen

TDC AS

Teleforum

TeleFunkForum             

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Teleplan AS

Teletopia Gruppen AS

Telio Telecom AS

TV2 AS,

TV Norge AS

UNINETT

Verizon Norway AS

Viasat AS
 

Til toppen