Høring - rapport om digital dividende i Norge

En arbeidsgruppe avleverte nylig en rapport til Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet med anbefalinger om hvordan man i fremtiden kan disponere frekvensressurser som blir frigjort ved avvikling av analogt fjernsyn. Rapporten er nå sendt på høring med svarfrist 31. juli 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.07.2008

En arbeidsgruppe avleverte nylig en rapport til Kultur- og kirkedepartementet og Samferdselsdepartementet med anbefalinger om hvordan man i fremtiden kan disponere frekvensressurser som blir frigjort ved avvikling av analogt fjernsyn.

Rapporten er nå sendt på høring med svarfrist 31. juli 2008.

Alle interesserte aktører inviteres til å uttale seg, også andre enn de som er oppført på høringslisten.