Høring - rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland

Samferdselsdepartementet sender på høring rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2016