Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring spørsmålet om tiltredelse til og forslag til nasjonal gjennomføring av den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak (vrakfjerningskonvensjonen) av 18. mai 2007.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2016