Høring - Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger

I juni 2005 nedsatte daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Arbeidsgruppen skulle også legge frem forslag som kan bidra til å lette studiehverdagen for disse studentene. Kunnskapsdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen og sender den nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2007

I juni 2005 nedsatte daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i mandat å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter. Arbeidsgruppen skulle også legge frem forslag som kan bidra til å lette studiehverdagen for disse studentene. Kunnskapsdepartementet har mottatt rapport fra arbeidsgruppen og sender den nå på høring.
(30.03.2007)

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste
Rapport fra arbeidsgruppe

Høringsbrevet vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor (arbeidsgruppens rapport er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas i departementet. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek ble ved brev av 18.03.2008 tildelt kr. 1 000 000,- som, i samsvar med arbeidsgruppens rapport, skal nyttes til utviklingstiltak som kan bidra til en forbedret studielitteratursituasjon for studenter med syns- og lesehemminger.