Høring - tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Resultat: Prop. 18 L (2010-2011)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2010