Høring - Tiltak mot trygdemisbruk mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007

Resultat: Ot.prp. 76 (2007-2008)