Høring - utdanningsreform for brann- og redningstjenesten

Formålet med høringen er å sikre at kommende veivalg og konklusjoner støtter opp under fremtidens brannvesen på en slik måte at brannvesenet opprettholder sin funksjon som en hurtig, effektiv teknisk innsats, og de fortsatt fremstår som den viktigste tekniske førstelinjeinnsatsen i redningstjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2007