Høring - utkast til endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier

Departementet foreslår nye regler for akkreditering av doktorgradsstudier. Det stilles kvantitative krav til størrelsen på fagmiljøet og antall stipendiater for å sikre at utdanningen skjer i sterke fagmiljøer som gir god kvalitet for studentene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2010

Departementet foreslår nye regler for akkreditering av doktorgradsstudier. Det stilles kvantitative krav til størrelsen på fagmiljøet og antall stipendiater for å sikre at utdanningen skjer i sterke fagmiljøer som gir god kvalitet for studentene.
(31.08.2010)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentet i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. mars 2011 Forskrift om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.
Se oppdatert versjon av departementets rundskriv F-08-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.